Pomůžeme Olomouci zbavit se nevkusných reklam v centru města

Vedení města Olomouce je dlouhodobě nespokojeno s úrovní reklamy a označení budov v historickém centru města. Nejedná se samozřejmě o jediné město, které podobným problémem trpí – vizuální smog (co je vizuální smog?) trápí většinu měst, proto se některá již snaží reklamu regulovat a poměrně se jim to daří. Olomouc by se nyní měla přidat k těmto městům a my ji v tom rádi pomůžeme.

Označení obchodů, restaurací či umísťování reklamních a informačních zařízení ve veřejném prostoru výrazně ovlivňuje výsledné působení veřejného prostranství a celkový dojem z městského prostředí. Zvláště v centrech měst v kontrastu s historickými budovami je označení některých subjektů do očí bijící, především když jakákoli změna fasády či vnějších oken je pečlivě hlídána památkáři.

Způsob provedení těchto označení, jejich estetická kvalita a množství spoluurčují kvalitu prostředí. Pro přemíru, nepřiměřenost, agresivní a nevhodnou formu označení a reklamy se používá název „vizuální smog“. Pro zvýšení efektu upoutání kolemjdoucích jsou fasády objektů zahlcovány nevkusnými a nadbytečnými prvky, které již nelze považovat za standardní firemní označení.

Z těchto důvodů byl vytvořen metodický materiál, jehož cílem je:

• kultivovat veřejný prostor,
• snížit hladinu vizuálního smogu, zamezit šíření nevkusné a často ilegální reklamy,
• zpřehlednit proces schvalování označení provozoven, reklamních a informačních nosičů
• informovat veřejnost, provozovatele a vlastníky objektů o vhodných způsobech řešení označení provozoven, reklamních a informačních zařízení.

Nevíte si s označením Vaší provozovny rady? Neváhejte nás kontaktovat. Plně v souladu s metodikou Vám navrhneme a vyrobíme nové označení Vaší provozovny a zároveň v případě změny již stávajícího označení vyjednáme příslušnou dotaci.

John Doe

Jedi Master

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Kde metodika platí a koho se týká?

Metodika platí na celém území městské památkové rezervace Olomouc a jejího ochranného pásma. Lze ji však jako inspiraci použít i pro další území. Týká se všech vlastníků, správců, provozovatelů nemovitostí na území městské památkové rezervace a jejím ochranném pásmu. Ostatních jako zdroj informací a inspirace.

Městská památková rezervace a její ochranné pásmo.

Jedná se o území, ve kterém by realizace nevhodných záměrů mohla poškodit vnímání kulturně-historických hodnot městské památkové rezervace Olomouc a které je současně určeno Územním plánem Olomouc ke kultivaci veřejných prostranství způsobem odpovídajícím významu centrální části města bezprostředně navazující na historické jádro.

Na uvedeném obrázku je vyznačeno, jak by měla reklama všech různých formátů vypadat. V případě výstrčů a vývěsních štítů je možné umístit jen jeden pro jednu provozovnu, za vhodné umístění se považuje vstup do provozovny a je třeba zde respektovat členění fasády. Není vhodné umístit více označení či narušovat římsy a další plastické prvky a členění fasády. Zároveň jsou stanoveny maximální možné rozměry štítu. V případě provozovny na nároží lze umístit dvě výstrče.

Banner lze umístit jen v případě využití celého objektu jedním provozem a to v počtu maximálně dvou bannerů na jednu fasádu a to bez dodatečného nasvětlení. Banner by zároveň neměl zakrývat architektonické prvky a výzdobu fasády.

Firemní štít či nápis je možné umístit do vyhrazeného prostoru pod kordónovou římsou přízemí. U provozoven s výkladci v nápisovém poli výkladce s tím, že celková barevnost označení by měla být přizpůsobena objektu a nesmí překrýt architektonické prvky. V případě více provozoven v jednom objektu by mělo být označení jednotné.

Reklamní polepy oken jsou zcela nevhodné (plocha okenních výplní není určena pro reklamní účely). V případě výloh a prosklených vstupních dveří do provozovny je polep fóliovou grafikou možný, avšak ne jako celoplošný. Polepy výloh a vstupních dveří lze provést v tlumeném, méně výrazném odstínu bez použití reflexních, fluorescenčních či ostře kontrastních barevných tónů. Je možné využít jen 1/3 horní nebo dolní části výlohy nebo dveří. Polep je možný vždy jen z vnitřní strany a ideálně z jednotlivých znaků.

V dané lokalitě je zároveň úplně zakázána jakákoliv reklama na štítových plochách domů, tedy velkoplošná reklama nad 0,6m². Velkoplošná plachta je možná jen v případě rekonstrukce budovy, kdy je možné na lešení umístit vizualizaci dané budovy 1:1. Jako nevhodná je instalace reklamních a informačních zařízení a označení provozoven i na střechách objektů, s výjimkou objektů, kde má umístění na střeše historickou tradici, případně u kterých jde o součást autorského záměru architekta z doby výstavby objektu. Stejně tak není možné ani umístění reklamního převěsu přes celou ulici, propojující dva protilehlé domy, jelikož takové označení zakrývá možnost průhledu ulicí a konkuruje samotnému prostředí.

Jako nevhodné je i označení pomocí LED obrazovek, projektorů či elektronických instalací, podobná forma je možná jen v rámci již aktivních citylightů. Metodika upřesňuje i vzhled prodejních stánků, mobiliářů, plakátovacích ploch a sloupů a také upřesňuje pravidla pro krátkodobé reklamní instalace.

„Cílem není přikazovat, zakazovat a svazovat provozovatele ustanoveními, ale vytvořit soubor doporučení pro kvalitní, hodnotné a originální řešení městského parteru, který právě tímto přístupem na základě kontextu a kvality může získat,“

Primátor města Olomouce

Jaký bude postup při návrhu a povolení?

  1. Lokalita provozovny – nejprve je nutné si zjistit v jakém typu prostředí chcete označení umístit a zda je případně samotný objekt památkově chráněn.
  2. Návrh – necháte si zpracovat kvalitní návrh na míru architektem či grafickým designérem, který je seznámený s danou metodikou. V případě umístění více provozoven v objektu je nutné zjistit, zda již není používán jednotný systém, případně se na jeho vytvoření domluvit přímo s vlastníkem objektu. Zajistíte tak sobě i ostatním spravedlivý prostor na prezentaci. Jednotné řešení při umístění více provozoven umožňuje zvolit řešení, které odpovídá architektonickému výrazu objektu a zákazníci se v takovém prostředí lépe cítí a lépe se v něm orientují.
  3. Konzultace a povolení
  4. Výroba – do výroby zadáte až povolenou podobu, předejdete tak nákladům na jejich úpravu.

Město Olomouc má zároveň připraven i motivační program ke změně již stávajících označení, kterým je dotace, o kterou budou moci zájemci žádat od příštího roku. Příspěvek na návrh a provedení úpravy označení provozovny na území městské památkové rezervace dle metodiky by mohl představovat až 50 procent uznatelných nákladů, tedy nákladů na grafický návrh a samotné provedení úprav, maximálně však může dotace dosáhnout 15 tisíc korun.

Zároveň jsme se jakožto reklamní agentura rozhodli, že klientům, kteří projeví zájem o změnu označení provozovny nejen rádi pomůžeme a vše za ně vyřídíme, ale ještě k tomu jako podporu změny veřejného prostoru nabídneme tyto služby za zvýhodněné ceny. Neváhejte nás kontaktovat pro bezplatnou konzultaci. Chceme aby byl veřejný prostor v Olomouci příjemnějším.

Pomůžeme Vám i veřejnému prostoru Neváhejte nás kontaktovat. Plně v souladu s metodikou Vám navrhneme a vyrobíme nové označení Vaší provozovny a zároveň v případě změny již stávajícího označení vyjednáme příslušnou dotaci.

Zdroj: Statutární město Olomouc, útvar hlavního architekta, Media age s.r.o.

Sdílet

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Aktuality

Jsme Vám plně k dispozici

Již máme plně obnovený provoz a jsme Vám k dispozici. Rádi se s Vámi potkáme na našich pobočkách.

Jsme na sítích

Nejnovější reference

Branding, logo, tiskoviny, web

Město Šternberk

Nové články

Odběr novinek

Upozorníme Vás na nový článek

Žádný spam, upozorníme Vás jen, když vydáme nový článek.

Menu

Nejpopulárnější články