Případová studie
Case study

Banksmore

Společnost spravující klientům finanční majetek a starající se o to, aby dlouhodobě rostl.

Návrh loga a vizuální identity.