Případová studie
Case study

Greenwall Tomkova

Greenwall Tomkova je developerský projekt rezidenčního bydlení v Olomouci. Je jedinečný svou moderní vizí propojující stavby a města s živou přírodou.

Naším úkolem bylo vytvořit vizuální identitu, která bude vystihovat koncept zelené stěny, jenž je dominantou budovy. Dále jsme zpracovali webové stránky,

veškeré propagační tiskoviny, polepy automobilů, reklamní plachty, billboardy a marketing koncepce prodeje.

Potřebujete něco podobného?

Jsme Vám plně k dispozici a těšíme se na Váš projekt.